Contact Us

Japan Time: June 17 ,04:58:31 PM (JST)

Total Truck in Stock : 
8Gear TESTIMONIALS

8Gear
TESTIMONIALS

 • 1997 Forward Dump Truck KC-FRR33D4
  UGANDA

  1997 Forward Dump Truck
  Model Code : KC-FRR33D4

  Purchased by Uganda Customer

  Aug 29, 2016

 • 2012 Carry Flat Body Truck EBD-DA63T
  JAMAICA

  2012 Carry Flat Body Truck
  Model Code : EBD-DA63T

  Purchased by JAMAICA Customer

  Jun 15, 2016

 • 1995 Elf Dump Truck KC-NKR66ED
  BANGLADESH

  1995 Elf Dump Truck
  Model Code : KC-NKR66ED

  Purchased by Bangladesh Customer

  Jun 06, 2016

 • 2003 Elf Flat Body Truck KR-NKR81E
  ZAMBIA

  2003 Elf Flat Body Truck
  Model Code : KR-NKR81E

  Purchased by ZAMBIA Customer

  May 27, 2016

 • 1997 Rosa Bus KC-BE449F
  ZAMBIA

  1997 Rosa Bus
  Model Code : KC-BE449F

  Purchased by Zambia Customer

  May 25, 2016

 • 1988 Elf Dump Truck P-NKR58ED
  UGANDA

  1988 Elf Dump Truck
  Model Code : P-NKR58ED

  Purchased by UGANDA Customer

  May 20, 2016

 • 2002 Elf Flat Body Truck KK-NHR69EA
  ZIMBABWE

  2002 Elf Flat Body Truck
  Model Code : KK-NHR69EA

  Purchased by ZIMBABWE Customer

  Mar 16, 2017

 • 2000 Coaster Bus KK-HZB50
  ZAMBIA

  2000 Coaster Bus
  Model Code : KK-HZB50

  Purchased by ZAMBIA Customer

  Dec 07, 2016

 • 1996 Coaster Bus KC-HZB50
  TANZANIA

  1996 Coaster Bus
  Model Code : KC-HZB50

  Purchased by Tanzania Customer

  Jul 11, 2016

 • 1999 Ranger Dump Truck KC-FD1JDCA
  ST. VINCENT AND THE GRENADINES

  1999 Ranger Dump Truck
  Model Code : KC-FD1JDCA

  Purchased by St. Vincent & Grenadines Customer

  Jan 05, 2017